Type basisaanbod-Type 9

De Bernadetteschool is er voor jongens en meisjes tussen 6 en 13 jaar die beschikken over een CLB-attest type BASISAANBOD of type 9 (autismespectrumstoornissen).

Ook kleutertjes van 2.5 jaar tot 6 jaar die beschikken over een CLB-attest type 9 (kleuter) kunnen in onze kleuterafdeling terecht. 

Het type basisaanbod is er voor de kinderen waarvoor in het gewoon onderwijs te veel aanpassingen nodig zijn om ze het gewone lespakket te kunnen laten volgen.

Ook kinderen met ontwikkelingsstoornissen ( DCD, ADHD, ASS,…) kunnen bij ons terecht.

Het type 9 onderwijs lager en kleuter is er voor kinderen met autisme

Met een verslag van het CLB kunnen ze voor 2 jaar worden ingeschreven in het type basisaanbod. Aan het eind van deze periode wordt per leerling een uitgebreid verslag gemaakt, waarin de onderwijsbehoeften en aanpassingen worden genoteerd. Als een terugkeer na die periode niet aangewezen is, kan – in nauw overleg met het CLB – een verlenging van 2 schooljaren worden toegestaan.